GUI pro interaktivní spouštení metod ze zasuvného modulu BJ2NB pro NetBeans

Název práce: GUI pro interaktivní spouštení metod ze zasuvného modulu BJ2NB pro NetBeans
Autor(ka) práce: Matviichuk, Oleksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je součástí projektu BJ2NB (BlueJ-2-NetBeans). Cílem projektu je vytvoření zásuvného modulu pro NetBeans, který umožní ve vývojovém prostředí NetBeans realizovat řadu přístupů k práci, běžně používaných v prostředí BlueJ. Tato práce se zabývá vytvořením grafického uživatelského rozhraní, které by umožňovalo interaktivní spouštění metody z daného zásuvného modulu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je provedena analýza přístupů, používaných k realizaci interaktivního režimu na platformě Java. Analýza je zaměřena hlavně na existující vývojová prostředí, ve kterých je interaktivní režim už realizovaný. Na základě analýzy v druhé části práce byl vytvořen návrh grafického uživatelského rozhraní. Jeho implementace je dostupná jako příloha této práce. Poslední část obsahuje uživatelskou příručku.
Klíčová slova: NetBeans; BlueJ; GUI; Java; interaktivní režim práce; zásuvný modul
Název práce: GUI enabling an interactive mode of methods invocation for plug-in BJ2NB in the NetBeans IDE
Autor(ka) práce: Matviichuk, Oleksandr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is a part of BJ2NB project (BlueJ-2 NetBeans). The project aims to create a plug-in for NetBeans that would allow the NetBeans IDE to implement a number of approaches to work, commonly used in the BlueJ environment. The thesis deals with creating a graphical user interface that would allow an interactive mode of running the methods. The work is divided into three parts. The first part is an analysis of approaches used to implement an interactive mode on Java platform. The analysis is focused mainly on the existing development environments that have interactive mode already implemented. Based on the analysis in the second part a design of graphical user interface was created. Its implementation is available as a supplement to this work. The last part contains the user guide.
Klíčová slova: NetBeans; BlueJ; GUI; Java; interactive mode of operation; plug-in

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30758/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: