Operational Research at Secondary Schools

Thesis title: Operační výzkum na středních školách
Author: Mančíková, Táňa
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šindelářová, Irena
Opponents: Kuncová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Operační výzkum je soubor různých disciplín, které pomocí aplikace matematických metod hledají optimální řešení složitých problémů. Jednotlivé disciplíny, základy z nich, popř. celý obor se běžně vyučuje na vysokých školách v České republice. Ze sekundárního vzdělávání bylo toto učivo vyřazeno před dvaceti lety. Tato práce se zabývá tím, z jakých důvodů by bylo vhodné a jak by bylo možné témata operačního výzkumu opět středoškolským studentům přiblížit. Zabývá se teoretickým pozadím i ryze praktickými otázkami. Pro tyto účely byly také zařazeny části s návrhy didaktiky a metodiky vyučování tohoto předmětu. Výsledkem je ucelený pohled na možnost znovuzavedení disciplín operačního výzkumu do středních škol a do povědomí jejich studentů.
Keywords: metodika; didaktika; operační výzkum; systém středního vzdělávání
Thesis title: Operational Research at Secondary Schools
Author: Mančíková, Táňa
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šindelářová, Irena
Opponents: Kuncová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Operational research is a complex of different disciplines which, due to the appliance of mathematical methods, seek for optimal solutions of complicated problems. The basics of particular disciplines or the whole subject are commonly being taught at universities in the Czech republic. The operational research curriculum was omitted from secondary education twenty years ago. This thesis deals with topics such as why and how the subject of operational research could once again be presented to secondary school students. This thesis discusses theoretical background as well as purely practical questions. That is why this thesis includes the parts of didactics and methodology of the subject. The result offers a complex perspective of a possible reimplementation of the operational research subject to secondary schools and to their students' awareness.
Keywords: methodology; operational research; didactics; secondary education system

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2011
Date of submission: 15. 8. 2011
Date of defense: 6. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/32551/podrobnosti

Files for download

    Last update: