Development of the Catastrophe Bonds and their correlation with other financial instruments

Thesis title: Development of the Catastrophe Bonds and their correlation with other financial instruments
Author: Čavojec, Ján
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hnilica, Jiří
Opponents: Varvařovský, Václav
Thesis language: English
Abstract:
This master thesis discusses the niche of reinsurance business -- catastrophe bonds. It provides a brief description of reinsurance in general, insurance-linked securities and catastrophe bonds. The goal of this thesis is to describe the development of cat bond market and the influence of economic and natural shocks on it. In order to analyze the effect, quarter issuance data are used together with Swiss Re Cat Bonds return indexes. In addition, several other variables (i.e. Munich Re and Swiss Re stock prices) and indexes are used. The most important indexes are Merrill Lynch high yield bonds and structured products. The shocks' influence is examined by analyzing the correlation between cat bonds yields and other financial instruments. The conclusion of the thesis is that during economic boom cat bonds are correlated with other instruments. In times of recession cat bonds' yields prove to be negatively or not correlated with other negatively affected instrument.
Keywords: reinsurance; catastrophe bonds; insurance-linked securities
Thesis title: Development of the Catastrophe Bonds and their correlation with other financial instruments
Author: Čavojec, Ján
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hnilica, Jiří
Opponents: Varvařovský, Václav
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce rozebírá úzkou část zajištění -- katastrofické dluhopisy. Poskytuje stručný popis zajištění, sekuritizace pojistných rizik a katastrofických dluhopisů. Cílem této práce je popsat vývoj na trhu katastrofických dluhopisů a vliv ekonomických a přírodních šoků na ně. Pro analýzu účinků jsou použity čtvrtletní údaje o vydávaných katastrofických dluhopisech a indexy výnosnosti těchto dluhopisů. Zároveň je použito několik dalších proměnných například ceny akcií zajišťoven a indexy. Mezi nejvýznamnější indexy patří Merrill Lynch indexy dluhopisů a strukturovaných produkty. Vliv šoků je zkoumán na základě korelace mezi výnosností katastrofických dluhopisů a dalšími finančními nástroji. Závěr práce je, že katastrofické dluhopisy jsou korelovány s jinými nástroji v době hospodářského růstu. V dobách recese, výnosy dluhopisů jsou negativně korelovány nebo nejsou v přímém vztahu s ostatními nástroji, které jsou krizí negativně ovlivněny.
Keywords: sekuritizace pojištných rizik; zajištění; katastrofické dluhopisy

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 9. 2009
Date of submission: 15. 8. 2011
Date of defense: 12. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/21481/podrobnosti

Files for download

    Last update: