Fundamental analysis of stock Komercni banka, a.s

Thesis title: Fundamentální analýza akcie Komerční banky a.s
Author: Marek, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Tuček, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce ve své první kapitole shrnuje teoretické poznatky v oblasti fundamentální analýzy. Dále se zabývá specifičností ohodnocení akcie bankovního titulu. Jednotlivé fáze fundamentální analýzy jsou poté prakticky aplikované na akciový titul Komerční banky listované na Pražské burze cenných papírů. Důraz je kladen zejména na komplexní ohodnocení akcie z hlediska globálních a odvětvových vlivů. Jsou uvedena porovnání jednotlivých ukazatelů se srovnatelnými bankami na českém trhu a oceněna značka Komerční banky. V poslední kapitole je na konkrétních datech vypočítána tzv. správná cena akcie a porovnána s aktuální cenou na trhu.
Keywords: akcie; fundamentální; analýza
Thesis title: Fundamental analysis of stock Komercni banka, a.s
Author: Marek, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Tuček, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This final thesis in the first chapter summarizes theoretical knowledge in connection with Fundamental analysis. Furthermore, it deals with proper valuation of bank stock title. Each phase of Fundamental analysis is than analyzed on practical example of stock Komercni banka listed on Prague stock exchange. Focus is on complex analysis of global and sector factors. There are mentioned comparisons of key indicators with other comparable bank in the economy also the value of the brand Komercni banka is calculated. In the last chapter are concrete data used for calculation of so called right price of the stock and results are compared to actual price at the stock market.
Keywords: stock; analysis; Fundamental

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 5. 2011
Date of submission: 1. 9. 2011
Date of defense: 14. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/32231/podrobnosti

Files for download

    Last update: