Parliamentary election campaign in 2002,2006 and 2010: analysis of election materials

Thesis title: Volby do PS Parlamentu ČR 2002,2006,2010: analýza volebních materiálů
Author: Pistulková, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Němec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na předvolební kampaně České strany sociálně demokratické do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002, 2006 a 2010. Pracuje přitom s hypotézou, že si ČSSD udržuje relativně stabilní jádro voličů, které dokáže prostřednictvím volební kampaně oslovit a udržet si jejich podporu, není ale schopna výrazněji oslovit potenciální voliče z řad mladých lidí a lidí vysokoškolsky vzdělaných. Cílem práce je určit, zda tomu tak skutečně je a pokud ano, proč. Práce vymezuje význam politického marketingu a zabývá se kritickým zhodnocením jeho aspektů. Dále charakterizuje tendence předvolebních kampaní do PS ČR v letech 2002, 2006 a 2010 a přesuny voličů v těchto volebních obdobích. Následuje analýza předvolebních materiálů, na základě které se práce pokouší přiblížit profil voličů strany a příčiny, které vedly k jeho vzniku.
Keywords: volební kampaň; negativní politický marketing; Politický marketing; ČSSD; voliči; volby
Thesis title: Parliamentary election campaign in 2002,2006 and 2010: analysis of election materials
Author: Pistulková, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Němec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis focuses on parliamentary election campaign of Czech Social Democratic Party (ČSSD) in 2002, 2006 and 2010. The hypothesis is that ČSSD maintains relatively stable core of voters, manages to call on them through their political campaign and to keep their support. Yet ČSSD is unable to catch new voters, especially young people and university educated voters. The goal is to prove or disprove this hypothesis and to give a reason why it is so. This paper outlines the influence of political marketing and presents a critical analysis of political marketing. It examines trends in Czech parliamentary election campaigns of 2002, 2006 and 2010 and the shifts in voters preferences. The paper analyses election materials in order to determine the profile of ČSSD voters and to explain why ČSSD has this profile of voters.
Keywords: election campaign; negative political marketing; ČSSD; voters; elections; Political marketing

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 11. 2010
Date of submission: 29. 5. 2011
Date of defense: 16. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29157/podrobnosti

Files for download

    Last update: