Volby do PS Parlamentu ČR 2002,2006,2010: analýza volebních materiálů

Název práce: Volby do PS Parlamentu ČR 2002,2006,2010: analýza volebních materiálů
Autor(ka) práce: Pistulková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na předvolební kampaně České strany sociálně demokratické do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002, 2006 a 2010. Pracuje přitom s hypotézou, že si ČSSD udržuje relativně stabilní jádro voličů, které dokáže prostřednictvím volební kampaně oslovit a udržet si jejich podporu, není ale schopna výrazněji oslovit potenciální voliče z řad mladých lidí a lidí vysokoškolsky vzdělaných. Cílem práce je určit, zda tomu tak skutečně je a pokud ano, proč. Práce vymezuje význam politického marketingu a zabývá se kritickým zhodnocením jeho aspektů. Dále charakterizuje tendence předvolebních kampaní do PS ČR v letech 2002, 2006 a 2010 a přesuny voličů v těchto volebních obdobích. Následuje analýza předvolebních materiálů, na základě které se práce pokouší přiblížit profil voličů strany a příčiny, které vedly k jeho vzniku.
Klíčová slova: volební kampaň; negativní politický marketing; Politický marketing; ČSSD; voliči; volby
Název práce: Parliamentary election campaign in 2002,2006 and 2010: analysis of election materials
Autor(ka) práce: Pistulková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis focuses on parliamentary election campaign of Czech Social Democratic Party (ČSSD) in 2002, 2006 and 2010. The hypothesis is that ČSSD maintains relatively stable core of voters, manages to call on them through their political campaign and to keep their support. Yet ČSSD is unable to catch new voters, especially young people and university educated voters. The goal is to prove or disprove this hypothesis and to give a reason why it is so. This paper outlines the influence of political marketing and presents a critical analysis of political marketing. It examines trends in Czech parliamentary election campaigns of 2002, 2006 and 2010 and the shifts in voters preferences. The paper analyses election materials in order to determine the profile of ČSSD voters and to explain why ČSSD has this profile of voters.
Klíčová slova: election campaign; negative political marketing; ČSSD; voters; elections; Political marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2010
Datum podání práce: 29. 5. 2011
Datum obhajoby: 16. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: