Boom in the weapon production in Czechoslovakia in the 1930s

Thesis title: Zbrojní výroba v Československu v době zbrojní konjunktury ve 30. letech 20. století
Author: Pejsar, Adam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Skřivan, Aleš
Opponents: Chalupecký, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Poloha a historie Československa hrála klíčovou roli v rozhodnutí soustředit se na zbrojní průmysl v meziválečném období. Vzhledem k nestabilitě v nově vzniklých státech po rozpadu Rakouska-Uherska a také v poražených státech v první světové válce, a s ohledem na tradici výroby těžkých zbraní, se ČSR začala věnovat zbrojnímu průmyslu v mnohem větším rozsahu. Ani velká hospodářská krize nezastavila zvyšující se zbrojení ve 30. letech 20. století. Zbrojní průmysl naopak pomohl k lepším výsledkům v zahraničním obchodě a celkově podpořil jinak stagnující československé hospodářství. V roce 1934 vstoupil zbrojní průmysl do období zbrojní konjunktury, která skončila až pomnichovskými událostmi. Během tohoto období začal čs. vývoz mírně narůstat, což bylo viditelně ovlivněno úspěšným exportem zbraní. Vysoká zahraniční poptávka byla zapříčiněna především kvalitou československých zbraní. Nicméně obrovské vládní výdaje do tohoto sektoru musely být hrazeny skrze stoupající veřejný dluh a rostoucí daňové sazby.
Keywords: Československo; Škoda Plzeň; Zbrojní průmysl; Zbrojovka Brno; Hospodářství
Thesis title: Boom in the weapon production in Czechoslovakia in the 1930s
Author: Pejsar, Adam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Skřivan, Aleš
Opponents: Chalupecký, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The position and history of the Czechoslovak Republic played a key role in its decision to focus on the weapon industry during the interwar period. Given the unstable situation in the newly emerged countries in the Central European region and with respect to the tradition of a heavy-weapon production, Czechoslovakia began to produce arms on a much larger scale. The increasing armament in 1930s was not even stopped by the Great Depression. Furthermore, weapon production helped the country to report higher exports and boosted the otherwise stagnating economy. The boom in the weapon production came during 1934-1938. Due to the quality of Czechoslovak arms and the high demand for them abroad, the Czechoslovak total export showed at least a slight increasing trend during this period. Nevertheless, large public expenditures in this sector had to be covered by augmenting public debt and increased tax rates.
Keywords: Czechoslovakia; Arms industry; Škoda Plzeň; Economy; Zbrojovka Brno

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2011
Date of submission: 25. 5. 2011
Date of defense: 21. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30854/podrobnosti

Files for download

    Last update: