Zbrojní výroba v Československu v době zbrojní konjunktury ve 30. letech 20. století

Název práce: Zbrojní výroba v Československu v době zbrojní konjunktury ve 30. letech 20. století
Autor(ka) práce: Pejsar, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skřivan, Aleš
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Poloha a historie Československa hrála klíčovou roli v rozhodnutí soustředit se na zbrojní průmysl v meziválečném období. Vzhledem k nestabilitě v nově vzniklých státech po rozpadu Rakouska-Uherska a také v poražených státech v první světové válce, a s ohledem na tradici výroby těžkých zbraní, se ČSR začala věnovat zbrojnímu průmyslu v mnohem větším rozsahu. Ani velká hospodářská krize nezastavila zvyšující se zbrojení ve 30. letech 20. století. Zbrojní průmysl naopak pomohl k lepším výsledkům v zahraničním obchodě a celkově podpořil jinak stagnující československé hospodářství. V roce 1934 vstoupil zbrojní průmysl do období zbrojní konjunktury, která skončila až pomnichovskými událostmi. Během tohoto období začal čs. vývoz mírně narůstat, což bylo viditelně ovlivněno úspěšným exportem zbraní. Vysoká zahraniční poptávka byla zapříčiněna především kvalitou československých zbraní. Nicméně obrovské vládní výdaje do tohoto sektoru musely být hrazeny skrze stoupající veřejný dluh a rostoucí daňové sazby.
Klíčová slova: Československo; Škoda Plzeň; Zbrojní průmysl; Zbrojovka Brno; Hospodářství
Název práce: Boom in the weapon production in Czechoslovakia in the 1930s
Autor(ka) práce: Pejsar, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Skřivan, Aleš
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The position and history of the Czechoslovak Republic played a key role in its decision to focus on the weapon industry during the interwar period. Given the unstable situation in the newly emerged countries in the Central European region and with respect to the tradition of a heavy-weapon production, Czechoslovakia began to produce arms on a much larger scale. The increasing armament in 1930s was not even stopped by the Great Depression. Furthermore, weapon production helped the country to report higher exports and boosted the otherwise stagnating economy. The boom in the weapon production came during 1934-1938. Due to the quality of Czechoslovak arms and the high demand for them abroad, the Czechoslovak total export showed at least a slight increasing trend during this period. Nevertheless, large public expenditures in this sector had to be covered by augmenting public debt and increased tax rates.
Klíčová slova: Czechoslovakia; Arms industry; Škoda Plzeň; Economy; Zbrojovka Brno

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2011
Datum podání práce: 25. 5. 2011
Datum obhajoby: 21. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: