Fundraisning Strategy in a Nonprofit Organization

Thesis title: Fundraisning Strategy in a Nonprofit Organization
Author: Novotný, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Boukal, Petr
Opponents: Kotáb, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
This thesis aims to map the history and development of fundraising in the world, particularly in the United States. It also describes the modern theoretical concepts, which are currently being used for the preparation and planning of fundraising strategy. The practical section consists of analysis of the Czech branch of the global organization Transparency International and the evaluation of its fundraising strategy with a focus on individual and corporate donors.
Keywords: Transparency International; Strategy; Fundraising
Thesis title: Fundraisning Strategy in a Nonprofit Organization
Author: Novotný, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Boukal, Petr
Opponents: Kotáb, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce má za cíl zmapovat historii a vývoj fundraisingu ve světě, především ve Spojených státech. Dále popisuje moderní teoretické koncepty, které se v současnosti využívají pro přípravu a plánování fundraisingové strategie. Praktickou část tvoří analýza české pobočky mezinárodní organizace Transparency International a zhodnocení její fundraisingové strategie se zaměřením na individuální a firemní dárce.
Keywords: Fundraising; Transparency International; Strategie

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2011
Date of submission: 25. 8. 2011
Date of defense: 20. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30452/podrobnosti

Files for download

    Last update: