Fundraisning Strategy in a Nonprofit Organization

Název práce: Fundraisning Strategy in a Nonprofit Organization
Autor(ka) práce: Novotný, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to map the history and development of fundraising in the world, particularly in the United States. It also describes the modern theoretical concepts, which are currently being used for the preparation and planning of fundraising strategy. The practical section consists of analysis of the Czech branch of the global organization Transparency International and the evaluation of its fundraising strategy with a focus on individual and corporate donors.
Klíčová slova: Transparency International; Strategy; Fundraising
Název práce: Fundraisning Strategy in a Nonprofit Organization
Autor(ka) práce: Novotný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce má za cíl zmapovat historii a vývoj fundraisingu ve světě, především ve Spojených státech. Dále popisuje moderní teoretické koncepty, které se v současnosti využívají pro přípravu a plánování fundraisingové strategie. Praktickou část tvoří analýza české pobočky mezinárodní organizace Transparency International a zhodnocení její fundraisingové strategie se zaměřením na individuální a firemní dárce.
Klíčová slova: Fundraising; Transparency International; Strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2011
Datum podání práce: 25. 8. 2011
Datum obhajoby: 20. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30452/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: