Islamic Economics: New Paradigm in Economics?

Thesis title: Islamic economics: nové paradigma v ekonomii?
Author: Obdržálek, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lipka, David
Opponents: Mičúch, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce prezentuje, a na Islámskou ekonomii aplikuje, jeden z přístupů, na jejichž základě je možno identifikovat, respektive odmítnout Islámskou ekonomii jako nové paradigma. Cíl práce je naplněn právě formou srovnání tohoto směru s ekonomiíí jako takovou, definovanou pomocí Colanderovy, Holtovy a Rosserovy definice ekonomie hlavního proudu, se závěrem, že na základě takto provedené komparativní analýzy není možno Islámskou ekonomii, v její současné podobě, charakterizovat jako nové paradigma v ekonomii.
Keywords: Islámská ekonomie; komparativní analýza; paradigma
Thesis title: Islamic Economics: New Paradigm in Economics?
Author: Obdržálek, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lipka, David
Opponents: Mičúch, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis presents and applies at Islamic economics one of the approaches on basis of wich is it possible to identify or to refuse Islamic economics as a new paradigm. The aim of the thesis is achieved by the way of comparison of this concept to the economics as such, defined on the basis of Colader's, Holt's and Rosser's definition of mainstream economics, and the conclusion is made that on the basis of the comparative analysis it is rather impossible to describe modern Islamic economics as a new paradigm in economics.
Keywords: comparative analyses; Islamic economics; paradigm

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 3. 2011
Date of submission: 1. 8. 2011
Date of defense: 22. 9. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31127/podrobnosti

Files for download

    Last update: