Islamic economics: nové paradigma v ekonomii?

Název práce: Islamic economics: nové paradigma v ekonomii?
Autor(ka) práce: Obdržálek, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lipka, David
Oponenti práce: Mičúch, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce prezentuje, a na Islámskou ekonomii aplikuje, jeden z přístupů, na jejichž základě je možno identifikovat, respektive odmítnout Islámskou ekonomii jako nové paradigma. Cíl práce je naplněn právě formou srovnání tohoto směru s ekonomiíí jako takovou, definovanou pomocí Colanderovy, Holtovy a Rosserovy definice ekonomie hlavního proudu, se závěrem, že na základě takto provedené komparativní analýzy není možno Islámskou ekonomii, v její současné podobě, charakterizovat jako nové paradigma v ekonomii.
Klíčová slova: Islámská ekonomie; komparativní analýza; paradigma
Název práce: Islamic Economics: New Paradigm in Economics?
Autor(ka) práce: Obdržálek, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lipka, David
Oponenti práce: Mičúch, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis presents and applies at Islamic economics one of the approaches on basis of wich is it possible to identify or to refuse Islamic economics as a new paradigm. The aim of the thesis is achieved by the way of comparison of this concept to the economics as such, defined on the basis of Colader's, Holt's and Rosser's definition of mainstream economics, and the conclusion is made that on the basis of the comparative analysis it is rather impossible to describe modern Islamic economics as a new paradigm in economics.
Klíčová slova: comparative analyses; Islamic economics; paradigm

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2011
Datum podání práce: 1. 8. 2011
Datum obhajoby: 22. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: