Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy

Thesis title: Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy
Author: Lefevre, Rémi
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Collin, Paul Marc
Thesis language: English
Abstract:
Establishing a successful European corporate political strategy aims at achieving three major steps: assessing the benefits of such a strategy in terms of information and influence, designing a tailor-made scheme integrating the specifics of the company, and implementing it efficiently through a thorough comprehension of policy-making mechanisms. Though not doctrinal, this paper hints at providing insights about Brussels' competencies and procedures so as for companies to be able to decide upon their course of actions with respect to European matters. We show that firms of all sizes and natures can defend their interests before the EU's authorities, with an economy of resources which does not engage the potential returns of their initiatives. Lobbying in Brussels revolves heavily around expertise, and we assert that "strategic communication of specialised information" can bring useful insights to many a company regardless of overlooked prior concerns.
Keywords: lobbying; corporate policy; EU
Thesis title: Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy
Author: Lefevre, Rémi
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Collin, Paul Marc
Thesis language: English
Abstract:
Vytvořením úspěšné evropské korporátní politické strategie jsou sledovány tři základní kroky: zhodnocení přínosů takové strategie z hlediska informací a vlivu, navržení odpovídajícího schématu, který zahrnuje specifika firmy, a efektivní implementaci prostřednictvím správně zvoleného širokého výběru mechanismů. DP nabízí náhled na kompetence a procedury struktur EU tak, aby firmy byly schopné rozhodnout o svých aktivitách a krocích s jejich zohledněním. Ukazuje, že firmy všech druhů a velikostí mohou hájit své zájmy před úřady EU, ale nemohou si nárokovat návratnost prostředků vynaložených na tuto činnost.. Lobbying v Bruselu vychází ze zkušeností a "strategická komunikace specifických informací" může být užitečná mnoha společnostem bez ohledu na uváděná negativa.
Keywords: korporátní politika; EU; lobbying

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2011
Date of submission: 20. 11. 2011
Date of defense: 24. 11. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33650/podrobnosti

Files for download

    Last update: