Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy

Název práce: Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy
Autor(ka) práce: Lefevre, Rémi
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Collin, Paul Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Establishing a successful European corporate political strategy aims at achieving three major steps: assessing the benefits of such a strategy in terms of information and influence, designing a tailor-made scheme integrating the specifics of the company, and implementing it efficiently through a thorough comprehension of policy-making mechanisms. Though not doctrinal, this paper hints at providing insights about Brussels' competencies and procedures so as for companies to be able to decide upon their course of actions with respect to European matters. We show that firms of all sizes and natures can defend their interests before the EU's authorities, with an economy of resources which does not engage the potential returns of their initiatives. Lobbying in Brussels revolves heavily around expertise, and we assert that "strategic communication of specialised information" can bring useful insights to many a company regardless of overlooked prior concerns.
Klíčová slova: lobbying; corporate policy; EU
Název práce: Making the most of Brussels: for a European lobbying strategy
Autor(ka) práce: Lefevre, Rémi
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Collin, Paul Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Vytvořením úspěšné evropské korporátní politické strategie jsou sledovány tři základní kroky: zhodnocení přínosů takové strategie z hlediska informací a vlivu, navržení odpovídajícího schématu, který zahrnuje specifika firmy, a efektivní implementaci prostřednictvím správně zvoleného širokého výběru mechanismů. DP nabízí náhled na kompetence a procedury struktur EU tak, aby firmy byly schopné rozhodnout o svých aktivitách a krocích s jejich zohledněním. Ukazuje, že firmy všech druhů a velikostí mohou hájit své zájmy před úřady EU, ale nemohou si nárokovat návratnost prostředků vynaložených na tuto činnost.. Lobbying v Bruselu vychází ze zkušeností a "strategická komunikace specifických informací" může být užitečná mnoha společnostem bez ohledu na uváděná negativa.
Klíčová slova: korporátní politika; EU; lobbying

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2011
Datum podání práce: 20. 11. 2011
Datum obhajoby: 24. 11. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33650/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: