Dramaturgy and financing of the art house cinema Svetozor

Thesis title: Dramaturgie a financování artového kina Světozor
Author: Tůmová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce sleduje fenomén artových kin se zaměřením na oblasti dramaturgie a financování. Jejím cílem je obecně představit historické i současné vnímání artového filmu, vznik instituce artového kina a různé možnosti jejich financování prostřednictvím veřejných či soukromých podpor. Praktická část předloží detailnější vhled do dramaturgie a financování pražského artového kina Světozor. Ve svém výsledku text potvrzuje, že přitažlivost artových kin nespočívá jen ve specifické programové nabídce artových filmů a že zaměření se na prezentaci alternativní kultury sebou nutně nenese finanční závislost na veřejných zdrojích.
Keywords: Artové kino; Financování ; Artový film; Dramaturgie; Světozor
Thesis title: Dramaturgy and financing of the art house cinema Svetozor
Author: Tůmová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
This Bachelor thesis analyzes the phenomenon of art house cinema with a focus on its programming and financing. Its aim is to provide an overview of the historical and contemporary perceptions of art film, the emergence of art house cinema and the various possibilities of funding through public or private support. The practical part of this thesis submits detailed insights into the programming and financing of Svetozor, an art house cinema in Prague. The text demonstrates that the attraction towards art house cinema is not only due to the specific programming of art films and furthermore that the presentation of alternative culture does not necessarily require financial dependence on public funds.
Keywords: Financing; Art house; Svetozor ; Dramaturgy; Art film

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2011
Date of submission: 31. 12. 2011
Date of defense: 24. 1. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33441/podrobnosti

Files for download

    Last update: