Dramaturgie a financování artového kina Světozor

Název práce: Dramaturgie a financování artového kina Světozor
Autor(ka) práce: Tůmová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje fenomén artových kin se zaměřením na oblasti dramaturgie a financování. Jejím cílem je obecně představit historické i současné vnímání artového filmu, vznik instituce artového kina a různé možnosti jejich financování prostřednictvím veřejných či soukromých podpor. Praktická část předloží detailnější vhled do dramaturgie a financování pražského artového kina Světozor. Ve svém výsledku text potvrzuje, že přitažlivost artových kin nespočívá jen ve specifické programové nabídce artových filmů a že zaměření se na prezentaci alternativní kultury sebou nutně nenese finanční závislost na veřejných zdrojích.
Klíčová slova: Artové kino; Financování ; Artový film; Dramaturgie; Světozor
Název práce: Dramaturgy and financing of the art house cinema Svetozor
Autor(ka) práce: Tůmová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis analyzes the phenomenon of art house cinema with a focus on its programming and financing. Its aim is to provide an overview of the historical and contemporary perceptions of art film, the emergence of art house cinema and the various possibilities of funding through public or private support. The practical part of this thesis submits detailed insights into the programming and financing of Svetozor, an art house cinema in Prague. The text demonstrates that the attraction towards art house cinema is not only due to the specific programming of art films and furthermore that the presentation of alternative culture does not necessarily require financial dependence on public funds.
Klíčová slova: Financing; Art house; Svetozor ; Dramaturgy; Art film

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2011
Datum obhajoby: 24. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: