Monetary and Financial Statistics in the Czech National Bank - statistics of monetary aggregates

Thesis title: Měnová a finanční statistika v ČNB - statistika peněžních agregátů
Author: Barkhanskyy, Kostyantyn
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brada, Jaroslav
Opponents: Nejman, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku zjišťování peněžních agregátů České republiky v rámci kompilace rozvahové statistiky měnových finančních institucí. Obsahem práce je vedle metodického východiska pro sestavení peněžních agregátů a celkově statistiky rozvahových položek podrobný popis procedury kompilace této statistiky v České národní bance. Cílem práce je poskytnout souhrnný přehled o metodice rozvahové statistiky, technice jejího sestavování a zjišťování peněžních agregátů.
Keywords: rozvahová statistika; peněžní agregáty; Česká národní banka
Thesis title: Monetary and Financial Statistics in the Czech National Bank - statistics of monetary aggregates
Author: Barkhanskyy, Kostyantyn
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brada, Jaroslav
Opponents: Nejman, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
This work focuses on the problems of monetary aggregates in the Czech Republic within compilation of balance sheet items statistics of monetary financial institutions. The content of this paper comprises the methodological basis for the compilation of monetary aggregates and the overall balance sheet statistics with focus on detailed description of the procedure of compiling of this statistics in the Czech National Bank. The goal is to provide an overview of the methodology of balance sheet statistics, practical aspects of its composition and compiling of monetary aggregates.
Keywords: balance sheet items statistics; monetary aggregates; Czech National Bank

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2010
Date of submission: 16. 10. 2011
Date of defense: 25. 1. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/24795/podrobnosti

Files for download

    Last update: