Měnová a finanční statistika v ČNB - statistika peněžních agregátů

Název práce: Měnová a finanční statistika v ČNB - statistika peněžních agregátů
Autor(ka) práce: Barkhanskyy, Kostyantyn
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Nejman, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na problematiku zjišťování peněžních agregátů České republiky v rámci kompilace rozvahové statistiky měnových finančních institucí. Obsahem práce je vedle metodického východiska pro sestavení peněžních agregátů a celkově statistiky rozvahových položek podrobný popis procedury kompilace této statistiky v České národní bance. Cílem práce je poskytnout souhrnný přehled o metodice rozvahové statistiky, technice jejího sestavování a zjišťování peněžních agregátů.
Klíčová slova: rozvahová statistika; peněžní agregáty; Česká národní banka
Název práce: Monetary and Financial Statistics in the Czech National Bank - statistics of monetary aggregates
Autor(ka) práce: Barkhanskyy, Kostyantyn
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Nejman, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work focuses on the problems of monetary aggregates in the Czech Republic within compilation of balance sheet items statistics of monetary financial institutions. The content of this paper comprises the methodological basis for the compilation of monetary aggregates and the overall balance sheet statistics with focus on detailed description of the procedure of compiling of this statistics in the Czech National Bank. The goal is to provide an overview of the methodology of balance sheet statistics, practical aspects of its composition and compiling of monetary aggregates.
Klíčová slova: balance sheet items statistics; monetary aggregates; Czech National Bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2010
Datum podání práce: 16. 10. 2011
Datum obhajoby: 25. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24795/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: