Regional disparities in the distribution of collective accommodation establishments as a part of general tourism infrastructure in the Czech Republic

Thesis title: Regionální disparity v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v ČR
Author: Parkanová, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Pělucha, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá regionálními disparitami v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v České republice za rok 2010. Cílem diplomové práce je zhodnocení významu a rozložení ubytovacích zařízení v jednotlivých krajích České republiky. Teoretická část práce se věnuje obecnému vymezení cestovního ruchu a infrastruktuře cestovního ruchu se zaměřením na ubytovací služby. Praktická část se zabývá analýzou statistických ukazatelů ubytovacích zařízení a regionálními rozdíly ve vybavení území ubytovacími zařízeními. Pozornost je věnována zejména ukazatelům, jako je počet hromadných ubytovacích zařízení a jejich kvalita, počet pokojů, lůžek a návštěvnost ubytovacích zařízení v jednotlivých krajích. Při analýze statistických ukazatelů bylo vycházeno z Veřejné databáze Českého statistického úřadu.
Keywords: Hotel; Hromadná ubytovací zařízení; Cestovní ruch; Kraje
Thesis title: Regional disparities in the distribution of collective accommodation establishments as a part of general tourism infrastructure in the Czech Republic
Author: Parkanová, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Pělucha, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis deals with regional disparity in distribution of collective tourist accommodation establishment as a part of the basic tourism infrastructure in the Czech Republic for 2010. The aim of the diploma thesis is assessment of the importance and distribution of collective tourist accommodation establishment in each region of the Czech Republic. Theoretical part of thesis dedicates to general definition of tourism and tourism infrastructure focusing on accommodation services. The practical part deals with analysis of statistical indicators of accommodation services and regional disparities in the area of the accommodation equipments. Attention is paid indicators as number of the collective accommodation establishments and their quality, number of rooms, beds and guests in each region. During analysis of statistical indicators were used datas from Public Database of Czech Statistical Office.
Keywords: Region; Hotel; Collective accommodation establishment; Tourism

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 3. 2011
Date of submission: 31. 8. 2011
Date of defense: 8. 2. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31509/podrobnosti

Files for download

    Last update: