Regionální disparity v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v ČR

Název práce: Regionální disparity v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v ČR
Autor(ka) práce: Parkanová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá regionálními disparitami v rozložení hromadných ubytovacích zařízení jako součásti základní infrastruktury cestovního ruchu v České republice za rok 2010. Cílem diplomové práce je zhodnocení významu a rozložení ubytovacích zařízení v jednotlivých krajích České republiky. Teoretická část práce se věnuje obecnému vymezení cestovního ruchu a infrastruktuře cestovního ruchu se zaměřením na ubytovací služby. Praktická část se zabývá analýzou statistických ukazatelů ubytovacích zařízení a regionálními rozdíly ve vybavení území ubytovacími zařízeními. Pozornost je věnována zejména ukazatelům, jako je počet hromadných ubytovacích zařízení a jejich kvalita, počet pokojů, lůžek a návštěvnost ubytovacích zařízení v jednotlivých krajích. Při analýze statistických ukazatelů bylo vycházeno z Veřejné databáze Českého statistického úřadu.
Klíčová slova: Hotel; Hromadná ubytovací zařízení; Cestovní ruch; Kraje
Název práce: Regional disparities in the distribution of collective accommodation establishments as a part of general tourism infrastructure in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Parkanová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with regional disparity in distribution of collective tourist accommodation establishment as a part of the basic tourism infrastructure in the Czech Republic for 2010. The aim of the diploma thesis is assessment of the importance and distribution of collective tourist accommodation establishment in each region of the Czech Republic. Theoretical part of thesis dedicates to general definition of tourism and tourism infrastructure focusing on accommodation services. The practical part deals with analysis of statistical indicators of accommodation services and regional disparities in the area of the accommodation equipments. Attention is paid indicators as number of the collective accommodation establishments and their quality, number of rooms, beds and guests in each region. During analysis of statistical indicators were used datas from Public Database of Czech Statistical Office.
Klíčová slova: Region; Hotel; Collective accommodation establishment; Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2011
Datum podání práce: 31. 8. 2011
Datum obhajoby: 8. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31509/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: