Banking system in the Czechoslovakia during the Great Depression

Thesis title: Banking system in the Czechoslovakia during the Great Depression
Author: Švábová, Hana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Szobi, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the develoment of banking system in the Czechoslovakia during Great Depression between years 1929 - 1933/34. For outlining the context, it is important to briefly focus on the characteristics of the great Depression, its course inthe Czechoslovakia and its impact on paticular sectors in the Economy. the main part od the thesis is focused on the National Bank in Czechoslovakia, its monetary policy and its behaviour during the Depression, and also on the impact of Depression on commercial banks.
Keywords: currency; commercial banking; National Banka in Czechoslovakia; Great Depression
Thesis title: Bankovní systém v Československu během Velké hospodářské krize
Author: Švábová, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Szobi, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce pojednává o vývoji bankovnictví v Československu během hospodářské krize v letech 1929 až 1933/34. Pro nastínění kontextu je zde věnována pozornost stručné charakteristice velké hospodářské krize, jejímu průběhu v Československu a dopadu na jednotlivé sektory ekonomiky. Stěžejní část diplomové práce je zaměřena na Národní banku Československou, její měnovou politiku a hospodaření během krize, a rovněž na vývoj bankovního sektoru včetně dopadů krize na vybrané komerční banky.
Keywords: měna; Národní banka Československá; komerční bankovnictví; hospodářská krize

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2010
Date of submission: 31. 12. 2010
Date of defense: 13. 2. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23998/podrobnosti

Files for download

    Last update: