Economic efficiency of invasive species eradication in Czech republic shown on example of Giant Hogweed

Thesis title: Efektivita likvidace invazních druhů v České republice na příkladu bolševníku velkolepého
Author: Linc, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Gráf, Václav
Opponents: Petrášek, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je odhadnout, jaké ekonomické škody v České republice způsobuje kvůli znehodnocení životního prostředí invazní druh bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Metodou nákladů na obnovu bylo zjištěno, že škody ročně dosahují výše zhruba 2,5 milionu korun. To odpovídá sumě, kterou stát v současné době na likvidaci bolševníku velkolepého vynakládá. Model celkové likvidace následně ukázal, že náklady na kompletní vymýcení rostliny z území ČR, by se měly rovnat částce odhadem 170 milionů korun ročně po dobu pěti let. V současnosti by sice byl takový projekt ekonomicky nevýhodný, odkládání komplexnějšího zásahu ale způsobuje téměř exponenciální růst nákladů takového opatření v budoucnosti.
Keywords: celková likvidace; ekonomické škody; Česká republika; bolševník velkolepý
Thesis title: Economic efficiency of invasive species eradication in Czech republic shown on example of Giant Hogweed
Author: Linc, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Gráf, Václav
Opponents: Petrášek, František
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to estimate the damage to environment caused by invasive plant Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Czech Republic. Using the Replacement costs method I found that the damages reach about 2.5 millions CZK each year. That equals amount of money annualy spent on eradication of Giant Hogweed by government. Model of elimination of the plant in CR subsequently revealed that the costs of its total eradication equals about 170 millions CZK a year in a five year project. Such project would be uneconomical at present, but postponing the solution causes nearly exponential increase of its future costs.
Keywords: Czech republic; Giant Hogweed; total eradication; economic damages

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 10. 2011
Date of submission: 15. 1. 2012
Date of defense: 14. 2. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34209/podrobnosti

Files for download

    Last update: