The Great Depression of 1929-33 and the current crisis

Thesis title: Velká krize 1929-33 a krize současné
Author: Makovská, Kristýna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sirůček, Pavel
Opponents: Pavelka, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu Velké hospodářské krize 1929-33 a krizi současné a v závěru práce obě problematiky porovnává. V úvodu nás zavede do období 20. let 20. století a poukáže na chyby, jichž se vyspělé státy dopouštěly a které vedly ke kolosálnímu propadu ekonomiky. Podstatná část práce se zabývá dopadem původní i současné krize na obyvatelstvo ze sociálního hlediska a seznamuje nás s vývojem makroekonomických ukazatelů. Dále zkoumá příčiny, které krizi vyvolaly. Práce vychází ze studia odborné literatury zabývající se Velkou depresí 30. let a krizí současnou a ze zpracování denního tisku ekonomického zaměření.
Keywords: Velká hospodářská krize; současná ekonomická krize; Česká republika; Československo
Thesis title: The Great Depression of 1929-33 and the current crisis
Author: Makovská, Kristýna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sirůček, Pavel
Opponents: Pavelka, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis addresses the subject of the Great Depression of 1929-1933 and the current crisis and finally compares the work of both themes. The introduction takes us to the 1920s and points out mistakes the developed countries committed and which led to a colossal collapse of the economy. The significant part of the work deals with the initial impact of the current crisis on the population in terms of social impact and introduces us to the macroeconomic indicators. It examines the causes that triggered the crisis. The work is based on the study of literature dealing with the Great Depression of the 1930s and the current crisis and processing of newspaper economics.
Keywords: current economic crisis; Czech Republic; Czechoslovakia; Great Depression

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Microeconomics

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2011
Date of submission: 1. 5. 2012
Date of defense: 17. 5. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30356/podrobnosti

Files for download

    Last update: