Accounting harmonization with IFRS in Russian federation

Thesis title: Harmonizace účetnictví v Ruské federaci s IFRS
Author: Barikhashvili, Natella
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mejzlík, Ladislav
Opponents: Skálová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je věnována současnému vývoji procesu harmonizace ruského účetního systému s Mezinírodními standardy účetního výkaznictví. Nejprvé se zabývá historickým rozvojem účetnictví v Rusku a reformami prováděnými v souvislosti s jeho přechodem na třžní ekonomiku. Nasledně je popsán současný systém regulace finančního účetnictví a postavení účetní profese v Rusku, a pak se besprotřeně pokračuje postupnou implementací IFRS do ruské legislativy. V návaznosti se na závěr pojednává o auditorské profesi, která prochází také změnami v současné době.
Keywords: implementace IFRS; IFRS v Rusku; účetnictví v Rusku; harmonizace účetnictví
Thesis title: Accounting harmonization with IFRS in Russian federation
Author: Barikhashvili, Natella
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mejzlík, Ladislav
Opponents: Skálová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is devoted to recent improvements in the process of harmonization of the Russian accounting system with International Financial Reporting Standards. Firstly, it takes a look on the historical development of accounting in Russia, investigating reforms that were leading to transition to market economy. Onwards, it provides a description of the regulation of financial accounting and the placement of the accounting profession in Russia, providing insights of the gradual implementation of IFRS into Russian legislation. Finally, the thesis features the auditing profession, which is also undergoing some changes at the moment.
Keywords: IFRS in Russia; accounting in Russia; accounting harmonization; IFRS implementation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 12. 2011
Date of submission: 1. 5. 2012
Date of defense: 29. 5. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35263/podrobnosti

Files for download

    Last update: