Harmonizace účetnictví v Ruské federaci s IFRS

Název práce: Harmonizace účetnictví v Ruské federaci s IFRS
Autor(ka) práce: Barikhashvili, Natella
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována současnému vývoji procesu harmonizace ruského účetního systému s Mezinírodními standardy účetního výkaznictví. Nejprvé se zabývá historickým rozvojem účetnictví v Rusku a reformami prováděnými v souvislosti s jeho přechodem na třžní ekonomiku. Nasledně je popsán současný systém regulace finančního účetnictví a postavení účetní profese v Rusku, a pak se besprotřeně pokračuje postupnou implementací IFRS do ruské legislativy. V návaznosti se na závěr pojednává o auditorské profesi, která prochází také změnami v současné době.
Klíčová slova: implementace IFRS; IFRS v Rusku; účetnictví v Rusku; harmonizace účetnictví
Název práce: Accounting harmonization with IFRS in Russian federation
Autor(ka) práce: Barikhashvili, Natella
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is devoted to recent improvements in the process of harmonization of the Russian accounting system with International Financial Reporting Standards. Firstly, it takes a look on the historical development of accounting in Russia, investigating reforms that were leading to transition to market economy. Onwards, it provides a description of the regulation of financial accounting and the placement of the accounting profession in Russia, providing insights of the gradual implementation of IFRS into Russian legislation. Finally, the thesis features the auditing profession, which is also undergoing some changes at the moment.
Klíčová slova: IFRS in Russia; accounting in Russia; accounting harmonization; IFRS implementation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 29. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35263/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: