Perspectives of EU's enlargement to Turkey

Thesis title: Perspektivy rozšíření EU o Turecko
Author: Skořepová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Adámková, Vlasta
Opponents: Bartušková, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce "Perspektivy rozšíření EU o Turecko" se zabývá situací okolo možného vstupu Turecka do Evropské unie. První kapitola se věnuje vzniku a vývoji Evropské unie. V druhé kapitole je popsána historie Turecka a současný politický a ekonomický stav země. Ve třetí kapitole je shrnut dosavadní vývoj vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Tureckem. Poslední kapitola se věnuje překážkám vstupu Turecka do Evropské unie. Každá z překážek je podrobně popsána, jsou zmíněny kroky podnikané k jejímu odstranění a nastíněn možný budoucí vývoj či řešení. V závěru jsou shrnuty všechny zjištěné skutečnosti.
Keywords: Přistoupení; Turecko; Evropská unie; Rozšíření
Thesis title: Perspectives of EU's enlargement to Turkey
Author: Skořepová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Adámková, Vlasta
Opponents: Bartušková, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Bachelor thesis "Perspectives of EU's enlargement to Turkey" focuses on the situation of Turkey's accession to the European Union. First chapter describes creation and development of the European Union. Second chapter focuses on Turkey, its history and present political and economic situation. Third chapter deals with the development of EU-Turkey relations. The last part describes barriers to accession and proposes solutions. The conclusion summarizes the results.
Keywords: Enlargement; European Union; Turkey; Accession

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 12. 2011
Date of submission: 7. 5. 2012
Date of defense: 31. 5. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34955/podrobnosti

Files for download

    Last update: