Perspektivy rozšíření EU o Turecko

Název práce: Perspektivy rozšíření EU o Turecko
Autor(ka) práce: Skořepová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Perspektivy rozšíření EU o Turecko" se zabývá situací okolo možného vstupu Turecka do Evropské unie. První kapitola se věnuje vzniku a vývoji Evropské unie. V druhé kapitole je popsána historie Turecka a současný politický a ekonomický stav země. Ve třetí kapitole je shrnut dosavadní vývoj vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Tureckem. Poslední kapitola se věnuje překážkám vstupu Turecka do Evropské unie. Každá z překážek je podrobně popsána, jsou zmíněny kroky podnikané k jejímu odstranění a nastíněn možný budoucí vývoj či řešení. V závěru jsou shrnuty všechny zjištěné skutečnosti.
Klíčová slova: Přistoupení; Turecko; Evropská unie; Rozšíření
Název práce: Perspectives of EU's enlargement to Turkey
Autor(ka) práce: Skořepová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis "Perspectives of EU's enlargement to Turkey" focuses on the situation of Turkey's accession to the European Union. First chapter describes creation and development of the European Union. Second chapter focuses on Turkey, its history and present political and economic situation. Third chapter deals with the development of EU-Turkey relations. The last part describes barriers to accession and proposes solutions. The conclusion summarizes the results.
Klíčová slova: Enlargement; European Union; Turkey; Accession

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2011
Datum podání práce: 7. 5. 2012
Datum obhajoby: 31. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: