Employee benefits

Thesis title: Zaměstnanecké výhody
Author: Rybářová, Vendula
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šikýř, Martin
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je představit systém zaměstnaneckých výhod ve společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o., zjistit jaké zaměstnanecké výhody jsou upřednostňovány zaměstnanci a zda mají podstatný vliv na jejich spokojenost. Neméně významným zjištěním bude i to, jestli jsou zaměstnanci společnosti o současné nabídce zaměstnaneckých výhod dostatečně a dobře informováni. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy související se zaměstnaneckými výhodami, uvádí základní charakteristiky, možná rozdělení a výhody a nevýhody poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část analyzuje systém zaměstnaneckých výhod ve společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o. Pro zjištění údajů týkajících se informovanosti zaměstnanců o nabízených zaměstnaneckých výhodách a jejich spokojenosti s nabízenými zaměstnaneckými výhodami je využita metoda dotazníkového šetření.
Keywords: odměňování zaměstnanců; zaměstnanecké výhody; řízení lidských zdrojů
Thesis title: Employee benefits
Author: Rybářová, Vendula
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šikýř, Martin
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of Bachelor' s Thesis is to introduce the system of employee benefits in Veolia Transport Teplice s.r.o., to determine what employee benefits are preferred (by employees), and whether they have a significant impact on their satisfaction. Another important finding is whether the employees are enough well-informed about the company's current offer employee benefits. The Bachelor's Thesis is divided into two parts. The theoretical part defines basic terms related to employee benefits, present basic characteristics, distribution and possible advantages and disadvantages of providing employee benefits. The practical part deals with the performance of Veolia Transport Teplice s.r.o. and its file of provided employee benefits. To find the data relating to employees' awareness of employee benefits offer and their satisfaction with them the method of survey is used.
Keywords: employee benefits; remuneration of employees; human resources management

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 10. 2011
Date of submission: 9. 5. 2012
Date of defense: 30. 5. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34038/podrobnosti

Files for download

    Last update: