Comparison of the management systems of international organizations dealing with human rights in selected countries

Thesis title: Comparison of the management systems of international organizations dealing with human rights in selected countries
Author: Ivanova, Nadiia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Nový, Jan
Opponents: Musil, Martin
Thesis language: English
Abstract:
This work focuses on the comparison of the managerial systems of Ukrainian and Czech branches of international human rights organization Amnesty International. In theoretical part it describes types of government of nonprofit organizations, principles of their management, introduces analytic-normative model of the management of organization and external factors that can influence organization. Practical part if focused on the analysis of Amnesty International as a whole, its respective branches, application of the analytic-normative model for those branches, analysis of similarities and differences and identification of the causes of those differences. Results show the influence of organization's external environment on its management.
Keywords: Management of nonprofit organizations; Human rights; Amnesty International
Thesis title: Komparace systémů řízení mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv ve vybraných zemích
Author: Ivanova, Nadiia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Nový, Jan
Opponents: Musil, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na komparace systémů řízení Ukrajinské a České poboček mezinárodní organizace Amnesty International, zabývající se ochranou lidských práv. V teoretické části popisuje druhy správy neziskových organizací, principy jejích managementu, uvádí analyticko-normativní model managementu organizací a vnější faktory, kteří mohou ovlivnit organizace. Praktická část je zaměřena na analýzu Amnesty International jako celku, jejích jednotlivých poboček, aplikace analyticko-normativního modelu pro tyto pobočky, analýzou podobností a rozdílů, a vymezení příčin těchto rozdílů. Výsledky ukazují vliv vnějšího prostředí organizaci na její řízení.
Keywords: Lidská práva ; Amnesty International; Management neziskových organizací

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management of the Public Sector

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 11. 2011
Date of submission: 20. 4. 2012
Date of defense: 1. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34599/podrobnosti

Files for download

    Last update: