League of Arab States versus Syria: Will Arab Spring close the long-term mutual cooperation?

Thesis title: Liga arabských států versus Sýrie: ukončí tzv. arabské jaro dlouhodobou vzájemnou spolupráci?
Author: Horáková, Jaroslava
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Pluskalová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je současná ekonomická a politická situace na Blízkém východě. Blíže jsem se zaměřila na dočasné vyloučení Syrské arabské republiky z Ligy arabských států, jehož příčinou byly již více než rok probíhající nepokoje v této zemi. Po bližším seznámení s Ligou arabských států a samotnou Syrskou arabskou republikou jsem se zabývala pravděpodobností obnovy členství Sýrie v této organizaci, předpokládaným vývojem protestů a celkovou situací ve státě. Dle zjištěných informací však nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít jakákoliv pozitivní změna současného stavu v zemi.
Keywords: arabské jaro; Syrská arabská republika ; Liga arabských států
Thesis title: League of Arab States versus Syria: Will Arab Spring close the long-term mutual cooperation?
Author: Horáková, Jaroslava
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Pluskalová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is the current economic and political situation in the Middle East. Closer I focused on the temporary exclusion of the Syrian Arab Republic, Arab League, whose cause was more than a year ongoing unrest in the country. Upon closer acquaintance with the League of Arab States and the Syrian Arab Republic alone I have dealt with Syria likely renewal of membership in this organization, foresight protests and the overall situation in the state. According to our information there are no signs that should come to any positive change in the current situation in the country.
Keywords: Syrian Arab Republic; Arab Spring; Laegue of Arab Sates

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2012
Date of submission: 15. 12. 2012
Date of defense: 5. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36335/podrobnosti

Files for download

    Last update: