Liga arabských států versus Sýrie: ukončí tzv. arabské jaro dlouhodobou vzájemnou spolupráci?

Název práce: Liga arabských států versus Sýrie: ukončí tzv. arabské jaro dlouhodobou vzájemnou spolupráci?
Autor(ka) práce: Horáková, Jaroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je současná ekonomická a politická situace na Blízkém východě. Blíže jsem se zaměřila na dočasné vyloučení Syrské arabské republiky z Ligy arabských států, jehož příčinou byly již více než rok probíhající nepokoje v této zemi. Po bližším seznámení s Ligou arabských států a samotnou Syrskou arabskou republikou jsem se zabývala pravděpodobností obnovy členství Sýrie v této organizaci, předpokládaným vývojem protestů a celkovou situací ve státě. Dle zjištěných informací však nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít jakákoliv pozitivní změna současného stavu v zemi.
Klíčová slova: arabské jaro; Syrská arabská republika ; Liga arabských států
Název práce: League of Arab States versus Syria: Will Arab Spring close the long-term mutual cooperation?
Autor(ka) práce: Horáková, Jaroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is the current economic and political situation in the Middle East. Closer I focused on the temporary exclusion of the Syrian Arab Republic, Arab League, whose cause was more than a year ongoing unrest in the country. Upon closer acquaintance with the League of Arab States and the Syrian Arab Republic alone I have dealt with Syria likely renewal of membership in this organization, foresight protests and the overall situation in the state. According to our information there are no signs that should come to any positive change in the current situation in the country.
Klíčová slova: Syrian Arab Republic; Arab Spring; Laegue of Arab Sates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 5. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36335/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: