The role of non-financial factors in credit granting used by commercial banks in developing economies (Emphasis on Republic of Armenia)

Thesis title: The role of non-financial factors in credit granting used by commercial banks in developing economies (Emphasis on Republic of Armenia)
Author: Hakobjanyan, Elizabet
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Wagner, Jaroslav
Opponents: Král, Bohumil
Thesis language: English
Abstract:
In order to evaluate the creditworthiness of the company not only outstanding financial and economic knowledge will be needed but also inter-personal skills, common sense and good judgment of human nature. As the issue of finding employees with all the above mentioned qualification will occur for commercial banks the main proposition will be either hiring an expert in psychology or providing systematic psychological training for the credit experts. The idea is not currently used in the vast majority of banks and the appropriate training would be of a high value for credit specialists for their self-development. The quality of the credit specialists will trigger higher standards of credit granting. All these efforts will be become a milestone for a more reliable banking system and trustworthy financial transactions.
Keywords: creditworthiness; non-financial factors; credit analysis
Thesis title: Role nefinančních faktorů v poskytování úvěrů obchodními bankami používají v rozvojových ekonomikách (důraz na Arménské republiky)
Author: Hakobjanyan, Elizabet
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Wagner, Jaroslav
Opponents: Král, Bohumil
Thesis language: English
Abstract:
V tomto kontextu, role komerčního bankéře, který garantuje kredit limit, bude významná. V rámci vyhodnocení kredibilty zákazníka/společnosti budou velmi důležité výborné ekonomické a finanční znalosti ale také interpersonální dovednosti a dobrý lidský úsudek. Neboť vyhledávání vhodného kandidáta bude orientováno pro komerčni banky hlavní doporučení je buď zaměstnat psychologa nebo zajistit systematické psychologické školení pro kreditní experty. Tato idea není doposud využívaná většinou bank a vhodné školení by bylo velmi přínosné pro osobní rozvoj kreditních specialistu. Osobní kvalita kreditních specialistu zároveň umožní vyšší standart úsudku při garantování kreditního limitu. Zároveň všechno toto snažení bude základním kamenem pro vytvoření více efektivního bankovního systému a důvěryhodných finančních transakcí.
Keywords: nefinanční faktory; úvěruschopnost; analyza úvěruschopnosti

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 11. 2011
Date of submission: 15. 5. 2012
Date of defense: 14. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34421/podrobnosti

Files for download

    Last update: