Role nefinančních faktorů v poskytování úvěrů obchodními bankami používají v rozvojových ekonomikách (důraz na Arménské republiky)

Název práce: The role of non-financial factors in credit granting used by commercial banks in developing economies (Emphasis on Republic of Armenia)
Autor(ka) práce: Hakobjanyan, Elizabet
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Král, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In order to evaluate the creditworthiness of the company not only outstanding financial and economic knowledge will be needed but also inter-personal skills, common sense and good judgment of human nature. As the issue of finding employees with all the above mentioned qualification will occur for commercial banks the main proposition will be either hiring an expert in psychology or providing systematic psychological training for the credit experts. The idea is not currently used in the vast majority of banks and the appropriate training would be of a high value for credit specialists for their self-development. The quality of the credit specialists will trigger higher standards of credit granting. All these efforts will be become a milestone for a more reliable banking system and trustworthy financial transactions.
Klíčová slova: creditworthiness; non-financial factors; credit analysis
Název práce: Role nefinančních faktorů v poskytování úvěrů obchodními bankami používají v rozvojových ekonomikách (důraz na Arménské republiky)
Autor(ka) práce: Hakobjanyan, Elizabet
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Král, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V tomto kontextu, role komerčního bankéře, který garantuje kredit limit, bude významná. V rámci vyhodnocení kredibilty zákazníka/společnosti budou velmi důležité výborné ekonomické a finanční znalosti ale také interpersonální dovednosti a dobrý lidský úsudek. Neboť vyhledávání vhodného kandidáta bude orientováno pro komerčni banky hlavní doporučení je buď zaměstnat psychologa nebo zajistit systematické psychologické školení pro kreditní experty. Tato idea není doposud využívaná většinou bank a vhodné školení by bylo velmi přínosné pro osobní rozvoj kreditních specialistu. Osobní kvalita kreditních specialistu zároveň umožní vyšší standart úsudku při garantování kreditního limitu. Zároveň všechno toto snažení bude základním kamenem pro vytvoření více efektivního bankovního systému a důvěryhodných finančních transakcí.
Klíčová slova: nefinanční faktory; úvěruschopnost; analyza úvěruschopnosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 14. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34421/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: