-

Thesis title: La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad
Author: Konířová, Monika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mrázová, Vlasta
Opponents: Mišovská, Soňa
Thesis language: Español
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ekonomiky tohoto státu výrazně promítá. Doplňujícím tématem je též rozbor vztahů země s okolními státy, regionálními uskupeními na území Latinské Ameriky a v neposlední řadě také s Evropskou unií. První část poskytuje zejména obecné informace o dané zemi a přibližuje etapy politického vývoje v ní, které vždy představovaly mezník ve vývoji ekonomiky. Třetí část se soustředí na obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a možnostmi uplatnění českých firem a jejich zboží na peruánském trhu.
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Romance Languages

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 6. 2007
Date of submission: 4. 6. 2007
Date of defense: 4. 6. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/5980/podrobnosti

Files for download

    Last update: