-

Název práce: La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad
Autor(ka) práce: Konířová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mrázová, Vlasta
Oponenti práce: Mišovská, Soňa
Jazyk práce: Español
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ekonomiky tohoto státu výrazně promítá. Doplňujícím tématem je též rozbor vztahů země s okolními státy, regionálními uskupeními na území Latinské Ameriky a v neposlední řadě také s Evropskou unií. První část poskytuje zejména obecné informace o dané zemi a přibližuje etapy politického vývoje v ní, které vždy představovaly mezník ve vývoji ekonomiky. Třetí část se soustředí na obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a možnostmi uplatnění českých firem a jejich zboží na peruánském trhu.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra románských jazyků

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2007
Datum podání práce: 4. 6. 2007
Datum obhajoby: 4. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: