Financial crisis in the USA and its impact on Europe

Thesis title: Finanční krize v USA a její dopady na Evropu
Author: Michalec, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Friedrich, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza příčin vzniku finanční krize v USA a zkoumaní jejího dopadu v nejvíce zasažených evropských státech. V první části se tedy věnuji pozadí vypuknutí samotné finanční krize, je zmiňován hypoteční trh, sekuritizace, politické vlivy a další faktory. Druhá část je posléze zaměřena na přenos a šíření finanční krize v Evropě. Důraz je kladen na analýzu vzniklých problému v Irsku, Lotyšsku, Řecku, Portugalsku a na Islandu. Nechybí zde pro lepší pochopení ani rozbor jejich ekonomik před krizí, kde otvírám otázku změn, které v jednotlivých zemích způsobilo zavedení eura. V poslední části nechávám prostor pro své úvahy o možných řešeních, které by zamezily propuknutí finanční krize v takovém měřítku jako ta poslední.
Keywords: finanční krize; USA; Evropa
Thesis title: Financial crisis in the USA and its impact on Europe
Author: Michalec, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Friedrich, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of the Bachelor thesis is analysis of causes of financial crisis in USA and examination of its impact in the most crisis-hit European countries. In the first part, I am focusing on the background of the crisis outbreak in regard to the mortgage market, securitisation, political influences and other factors. The transmission and spreading of the financial crisis in Europe are then central to the second part. The analysis emphasizes the problems of Ireland, Latvia, Greece, Portugal and Iceland. The thesis also engages analysis of their economies before the crisis for better comprehension and I also open the question of the Euro installations. In the last part I am considering possible solutions, that would prevent future financial crisis from becoming as harmful as the last one.
Keywords: Europe; financial crisis; USA

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2012
Date of submission: 30. 5. 2012
Date of defense: 15. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36181/podrobnosti

Files for download

    Last update: