Finanční krize v USA a její dopady na Evropu

Název práce: Finanční krize v USA a její dopady na Evropu
Autor(ka) práce: Michalec, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Friedrich, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je analýza příčin vzniku finanční krize v USA a zkoumaní jejího dopadu v nejvíce zasažených evropských státech. V první části se tedy věnuji pozadí vypuknutí samotné finanční krize, je zmiňován hypoteční trh, sekuritizace, politické vlivy a další faktory. Druhá část je posléze zaměřena na přenos a šíření finanční krize v Evropě. Důraz je kladen na analýzu vzniklých problému v Irsku, Lotyšsku, Řecku, Portugalsku a na Islandu. Nechybí zde pro lepší pochopení ani rozbor jejich ekonomik před krizí, kde otvírám otázku změn, které v jednotlivých zemích způsobilo zavedení eura. V poslední části nechávám prostor pro své úvahy o možných řešeních, které by zamezily propuknutí finanční krize v takovém měřítku jako ta poslední.
Klíčová slova: finanční krize; USA; Evropa
Název práce: Financial crisis in the USA and its impact on Europe
Autor(ka) práce: Michalec, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Friedrich, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the Bachelor thesis is analysis of causes of financial crisis in USA and examination of its impact in the most crisis-hit European countries. In the first part, I am focusing on the background of the crisis outbreak in regard to the mortgage market, securitisation, political influences and other factors. The transmission and spreading of the financial crisis in Europe are then central to the second part. The analysis emphasizes the problems of Ireland, Latvia, Greece, Portugal and Iceland. The thesis also engages analysis of their economies before the crisis for better comprehension and I also open the question of the Euro installations. In the last part I am considering possible solutions, that would prevent future financial crisis from becoming as harmful as the last one.
Klíčová slova: Europe; financial crisis; USA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 15. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36181/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: