New Navigation Routes in the Arctic

Thesis title: Nové plavební cesty v Arktidě
Author: Pejchal, Vladislav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Trávníčková, Zuzana
Opponents: Knotková, Vladimíra
Thesis language: Česky
Abstract:
V důsledku tání ledu, které způsobuje globální oteplování, se v arktické oblasti začínají otevírat nové plavební možnosti. Tato práce se zabývá tzv. Severozápadní cestou - otevírající se námořní trasou, která spojuje Atlantský a Tichý oceán. Kvůli drsným klimatickým podmínkám je proplutí a ekonomické využití tohoto průjezdu v současnosti omezené. Vzhledem k rychlosti tání ledovců se však dá očekávat, že bude bezproblémové proplutí touto cestou možné již během několika následujících let. Kanadu a některé ostatní státy (především USA) již řadu let provází spor o rozsah kanadské suverenity nad touto cestou. Cílem této práce je zachytit problematiku suverenity Severozápadní cesty a odpovědět na otázku, zda je pravděpodobné, že by spor mezi Kanadou a USA o tuto cestu mohl být v brzké době vyřešen.
Keywords: Kanada; Arktida; suverenita; Severozápadní cesta
Thesis title: New Navigation Routes in the Arctic
Author: Pejchal, Vladislav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Trávníčková, Zuzana
Opponents: Knotková, Vladimíra
Thesis language: Česky
Abstract:
As a result of the melting of the Arctic sea ice, new nautical opportunities are opening up in the area of the Arctic. This bachelor thesis deals with what is called the "Northwest Passage" - an opening maritime route which connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. Currently, the harsh climatic conditions limit the navigation and the economic use of the Passage. However, due to the speed in which the ice is melting, smooth navigation through the Northwest Passage can be expected in a mere few years. Canada and some other countries (primarily the U.S.) have had a dispute about the extent of the Canadian sovereignty in the area of the Passage. This thesis tries to fully cover the issue of the Northwest Passage sovereignty, as well as to find an answer to the question whether the dispute between Canada and U.S. can be solved in the near future.
Keywords: Canada; sovereignty; The Arctic; Northwest Passage

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 11. 2011
Date of submission: 1. 5. 2012
Date of defense: 18. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34315/podrobnosti

Files for download

    Last update: