Nové plavební cesty v Arktidě

Název práce: Nové plavební cesty v Arktidě
Autor(ka) práce: Pejchal, Vladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V důsledku tání ledu, které způsobuje globální oteplování, se v arktické oblasti začínají otevírat nové plavební možnosti. Tato práce se zabývá tzv. Severozápadní cestou - otevírající se námořní trasou, která spojuje Atlantský a Tichý oceán. Kvůli drsným klimatickým podmínkám je proplutí a ekonomické využití tohoto průjezdu v současnosti omezené. Vzhledem k rychlosti tání ledovců se však dá očekávat, že bude bezproblémové proplutí touto cestou možné již během několika následujících let. Kanadu a některé ostatní státy (především USA) již řadu let provází spor o rozsah kanadské suverenity nad touto cestou. Cílem této práce je zachytit problematiku suverenity Severozápadní cesty a odpovědět na otázku, zda je pravděpodobné, že by spor mezi Kanadou a USA o tuto cestu mohl být v brzké době vyřešen.
Klíčová slova: Kanada; Arktida; suverenita; Severozápadní cesta
Název práce: New Navigation Routes in the Arctic
Autor(ka) práce: Pejchal, Vladislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
As a result of the melting of the Arctic sea ice, new nautical opportunities are opening up in the area of the Arctic. This bachelor thesis deals with what is called the "Northwest Passage" - an opening maritime route which connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. Currently, the harsh climatic conditions limit the navigation and the economic use of the Passage. However, due to the speed in which the ice is melting, smooth navigation through the Northwest Passage can be expected in a mere few years. Canada and some other countries (primarily the U.S.) have had a dispute about the extent of the Canadian sovereignty in the area of the Passage. This thesis tries to fully cover the issue of the Northwest Passage sovereignty, as well as to find an answer to the question whether the dispute between Canada and U.S. can be solved in the near future.
Klíčová slova: Canada; sovereignty; The Arctic; Northwest Passage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34315/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: