Chain transactions - VAT analysis and optimization options

Thesis title: Řetězové obchody - analýza a možnosti optimalizace v oblasti DPH
Author: Doubková, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Toman, Petr
Opponents: Bauernöplová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řetězových transakcí. Hlavním cílem práce je navrhnout společnostem, které se účastní řetězového obchodu v modelovém zadaní případové studie, vhodná opatření k optimalizaci jejich daňových povinností souvisejících s daní z přidané hodnoty. Možná optimalizační opatření jsou rozdělena podle tří základních kritérií: z hlediska sjednocení zdaňovacích období, z hlediska daňové úspory v oblasti cash flow a z hlediska snížení administrativní zátěže. V práci je provedena analýza klíčových ustanovení obsažených v recastu Šesté směrnice, v zákoně o dani z přidané hodnoty a v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Na základě komparace variantních řešení jsou vyhodnoceny nejoptimálnější postupy a doporučena patřičná opatření.
Keywords: DPH; kolotočové podvody; řetězové obchody; Incoterms 2010
Thesis title: Chain transactions - VAT analysis and optimization options
Author: Doubková, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Toman, Petr
Opponents: Bauernöplová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of chain transactions. The main aim of the thesis is to suggest the companies participating in the model chain transactions in the case study the appropriate measures leading to the optimization of tax obligations related to VAT. The measures are divided according to three criteria: tax period harmonization, tax savings in cash flow and elimination of administrative burden. The key provisions in the recast of the Sixth Directive, the VAT Act and the case law of the Court of Justice of the European Union are analyzed. Based on the comparison of various solutions, the most optimal procedures are assessed and the appropriate measures are recommended.
Keywords: carousel frauds; Incoterms 2010; chain transactions; VAT

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 11. 2011
Date of submission: 25. 5. 2012
Date of defense: 18. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37679/podrobnosti

Files for download

    Last update: