Optimalisation of logistic processes in food industry

Thesis title: Optimalizace logistických procesů v potravinářství
Author: Doktor, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je analýza logistických procesů s přihlédnutím na specifika v potravinářství, jejich zhodnocení a nalezení optimálního řešení. V teoretické části jsou analyzovány jednotlivé součásti integrovaného logistického řetězce. Praktická část se zaměřuje na analýzu logistických procesů spojených s distribucí zboží ve společnosti Nespresso. Důraz je kladen na skladování v distribučním centru. Na implementovaných KPI je prokázána neefektivita současného informačního skladového systému a návrh na implementaci výkonnějšího založeného na automatické identifikaci.
Keywords: automatizace; potravinářství; logistika
Thesis title: Optimalisation of logistic processes in food industry
Author: Doktor, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of my final thesis is to analyze logistics processes with regards to the specifics of foodstuff, their assessment and finding optimal solutions. The theoretical part analyzes the components of an integrated logistics chain. The practical part is focused on analysis of the logistics processes associated with the distribution of foods in Nespresso. Emphasis is placed on storage at the distribution center in Prague. Implemented KPIs demonstrate inefficiency of a current information warehouse management system and proposal to implement new one based on automatic identification.
Keywords: foodstuff; logistics; automatization

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2011
Date of submission: 31. 5. 2012
Date of defense: 19. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37355/podrobnosti

Files for download

    Last update: