Optimalizace logistických procesů v potravinářství

Název práce: Optimalizace logistických procesů v potravinářství
Autor(ka) práce: Doktor, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza logistických procesů s přihlédnutím na specifika v potravinářství, jejich zhodnocení a nalezení optimálního řešení. V teoretické části jsou analyzovány jednotlivé součásti integrovaného logistického řetězce. Praktická část se zaměřuje na analýzu logistických procesů spojených s distribucí zboží ve společnosti Nespresso. Důraz je kladen na skladování v distribučním centru. Na implementovaných KPI je prokázána neefektivita současného informačního skladového systému a návrh na implementaci výkonnějšího založeného na automatické identifikaci.
Klíčová slova: automatizace; potravinářství; logistika
Název práce: Optimalisation of logistic processes in food industry
Autor(ka) práce: Doktor, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my final thesis is to analyze logistics processes with regards to the specifics of foodstuff, their assessment and finding optimal solutions. The theoretical part analyzes the components of an integrated logistics chain. The practical part is focused on analysis of the logistics processes associated with the distribution of foods in Nespresso. Emphasis is placed on storage at the distribution center in Prague. Implemented KPIs demonstrate inefficiency of a current information warehouse management system and proposal to implement new one based on automatic identification.
Klíčová slova: foodstuff; logistics; automatization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37355/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: