-

Thesis title: Pražská integrovaná doprava
Author: Rubková, Lenka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Melechovský, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor Pražské integrované dopravy, na nalezení jejich silných a slabých stránek. Teoretická část obsahuje IDS, praktická část se zabývá analýzou PID. Rozbor kapitol v praktické části odpovídá kapitolám z teoretické části. Nejdříve je zmiňováno o historii PID, o dopravních prostředcích v současnosti užívaných v Praze, kde je analyzovaná MHD a vnější hromadná doprava PID, dále jízdné, záchytná parkoviště P+R, vozový park a preference MHD.
Keywords: vozový park; záchytná parkoviště P+R; jízdné; PID; preference vozidel IDS; taktový jízdní řád; tarifní systém; typy dopravních prostředků; IDS

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2007
Date of submission: 6. 6. 2007
Date of defense: 18. 6. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6028/podrobnosti

Files for download

    Last update: