Pražská integrovaná doprava

Název práce: Pražská integrovaná doprava
Autor(ka) práce: Rubková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Melechovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor Pražské integrované dopravy, na nalezení jejich silných a slabých stránek. Teoretická část obsahuje IDS, praktická část se zabývá analýzou PID. Rozbor kapitol v praktické části odpovídá kapitolám z teoretické části. Nejdříve je zmiňováno o historii PID, o dopravních prostředcích v současnosti užívaných v Praze, kde je analyzovaná MHD a vnější hromadná doprava PID, dále jízdné, záchytná parkoviště P+R, vozový park a preference MHD.
Klíčová slova: vozový park; záchytná parkoviště P+R; jízdné; PID; preference vozidel IDS; taktový jízdní řád; tarifní systém; typy dopravních prostředků; IDS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2007
Datum podání práce: 6. 6. 2007
Datum obhajoby: 18. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6028/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: