Competitive analysis of selected catering facilities

Thesis title: Analýza konkurence vybraných stravovacích zařízení
Author: Komrska, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Turnerová, Lenka
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je identifikovat nejdůležitější poskytovatele stravování pro žižkovský areál VŠE, analyzovat jejich aktivity a konkurenční pozici na trhu a navrhnout možné příležitosti pro rozvoj těchto subjektů. Teoretická část vymezuje postup pro tvorbu konkurenční analýzy. Praktická část se již věnuje konkrétním podnikům. V závěru je k dispozici kvantifikované srovnání těchto zařízení.
Keywords: VŠE - Žižkov; hodnocení; analýza; stravovací zařízení; konkurence; stravování a pohostinství
Thesis title: Competitive analysis of selected catering facilities
Author: Komrska, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Turnerová, Lenka
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to identify the most important catering providers for Žižkov premises of VŠE, analyze their activities and competitive position on the market and suggest possible opportunities for development of these entities. The theoretical part defines process of competitive analysis creation. The practical part is devoted to specific companies. In the closing is quantified comparison of these firms available.
Keywords: VŠE - Žižkov; analysis; catering facilities; assessment; competition; catering and hospitality industry

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 1. 2012
Date of submission: 30. 6. 2012
Date of defense: 21. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35425/podrobnosti

Files for download

    Last update: