Analýza konkurence vybraných stravovacích zařízení

Název práce: Analýza konkurence vybraných stravovacích zařízení
Autor(ka) práce: Komrska, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Turnerová, Lenka
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat nejdůležitější poskytovatele stravování pro žižkovský areál VŠE, analyzovat jejich aktivity a konkurenční pozici na trhu a navrhnout možné příležitosti pro rozvoj těchto subjektů. Teoretická část vymezuje postup pro tvorbu konkurenční analýzy. Praktická část se již věnuje konkrétním podnikům. V závěru je k dispozici kvantifikované srovnání těchto zařízení.
Klíčová slova: VŠE - Žižkov; hodnocení; analýza; stravovací zařízení; konkurence; stravování a pohostinství
Název práce: Competitive analysis of selected catering facilities
Autor(ka) práce: Komrska, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Turnerová, Lenka
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this bachelor thesis is to identify the most important catering providers for Žižkov premises of VŠE, analyze their activities and competitive position on the market and suggest possible opportunities for development of these entities. The theoretical part defines process of competitive analysis creation. The practical part is devoted to specific companies. In the closing is quantified comparison of these firms available.
Klíčová slova: VŠE - Žižkov; analysis; catering facilities; assessment; competition; catering and hospitality industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 6. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: