Central Bohemian integrated transport system

Thesis title: Středočeská integrovná doprava
Author: Faltýnek, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Kovář, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat integrovanou dopravu ve Středočeském kraji, v oblasti Kladenska. Zvláštní pozornost bude věnována Středočeské integrované dopravě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy integrovaných dopravních systémů a veřejné dopravy. Praktická část se soustředí na oblast okresu Kladno a místního dominantního dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. a jeho činnost, zejména ve Středočeské integrované dopravě.
Keywords: ČSAD MHD Kladno; Středočeská integrovaná doprava; Integrovaný dopravní systém
Thesis title: Central Bohemian integrated transport system
Author: Faltýnek, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Kovář, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this Bachelor's Thesis is to describe integrated transport systém in the Central Bohemia Region, Kladno district. Special attention will be given to the Central Bohemian integrated transport systém. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are explained basic terms and principles of integrated transport systems and public transport. The practical part focuses on area of Kladno district the and local dominant transport company CSAD MHD Kladno a.s., to its activities, especially in the Central Bohemian integrated transport systém.
Keywords: Integrated transport system; CSAD MHD Kladno; Central Bohemian integrated transport system

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 2. 2012
Date of submission: 22. 5. 2012
Date of defense: 26. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37171/podrobnosti

Files for download

    Last update: