Středočeská integrovná doprava

Název práce: Středočeská integrovná doprava
Autor(ka) práce: Faltýnek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kovář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popsat integrovanou dopravu ve Středočeském kraji, v oblasti Kladenska. Zvláštní pozornost bude věnována Středočeské integrované dopravě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy integrovaných dopravních systémů a veřejné dopravy. Praktická část se soustředí na oblast okresu Kladno a místního dominantního dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. a jeho činnost, zejména ve Středočeské integrované dopravě.
Klíčová slova: ČSAD MHD Kladno; Středočeská integrovaná doprava; Integrovaný dopravní systém
Název práce: Central Bohemian integrated transport system
Autor(ka) práce: Faltýnek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kovář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this Bachelor's Thesis is to describe integrated transport systém in the Central Bohemia Region, Kladno district. Special attention will be given to the Central Bohemian integrated transport systém. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are explained basic terms and principles of integrated transport systems and public transport. The practical part focuses on area of Kladno district the and local dominant transport company CSAD MHD Kladno a.s., to its activities, especially in the Central Bohemian integrated transport systém.
Klíčová slova: Integrated transport system; CSAD MHD Kladno; Central Bohemian integrated transport system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2012
Datum podání práce: 22. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: