Membership in Housing Cooperatives and Issues Surrounding It

Thesis title: Členství v bytovém družstvu a jeho problematika
Author: Přibylová, Aneta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Žák, Květoslav
Opponents: Vondrášek, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá členstvím v bytovém družstvu. V úvodu práce je připomenuta historie bytových družstev. Práce je zaměřena na detailní definici základních pojmů ohledně bytových družstev. Dalšími tématy jsou: společné členství manželů, vypořádání společného jmění manželů při zrušení společného členství, úzký vztah mezi výkonem funkce statutárního orgánu a členstvím v bytovém družstvu a otázka členství v bytovém družstvu jako součásti dědického řízení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky jsou zásadní pro řešení stanovených námětů. Cílem práce je zanalyzovat problematiku členství v bytovém družstvu s ohledem na judikaturu a praxi v oblasti spravování bytových družstev.
Keywords: společenství vlastníků jednotek; bytové družstvo; společné jmění manželů; práva a povinnosti; společné členství manželů; členský podíl
Thesis title: Membership in Housing Cooperatives and Issues Surrounding It
Author: Přibylová, Aneta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Žák, Květoslav
Opponents: Vondrášek, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the thesis is membership in housing cooperatives. At the beginning, the author gives an overview of housing cooperatives' history. The work is then focused on the precise definition of the fundamental concepts of housing cooperatives. Other topics include: joint membership of spouses, settlement of joint ownership of spouses following dissolution of joint membership, close relationship between the performance of the authority of the statutory body and the the housing cooperatives' membership, and settlement of housing cooperatives' membership as a part of inheritance proceedings. The decisions of the Supreme Court are essential to address the identified topics. The objective of the thesis is to analyze the issue of membership in housing cooperatives in the context of the case law and practice in the management of housing cooperatives.
Keywords: rights and obligations; joint membership of spouses; member share; joint ownership of spouses; housing cooperative; association of unit owners

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 11. 2011
Date of submission: 30. 5. 2012
Date of defense: 26. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34383/podrobnosti

Files for download

    Last update: