Členství v bytovém družstvu a jeho problematika

Název práce: Členství v bytovém družstvu a jeho problematika
Autor(ka) práce: Přibylová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žák, Květoslav
Oponenti práce: Vondrášek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá členstvím v bytovém družstvu. V úvodu práce je připomenuta historie bytových družstev. Práce je zaměřena na detailní definici základních pojmů ohledně bytových družstev. Dalšími tématy jsou: společné členství manželů, vypořádání společného jmění manželů při zrušení společného členství, úzký vztah mezi výkonem funkce statutárního orgánu a členstvím v bytovém družstvu a otázka členství v bytovém družstvu jako součásti dědického řízení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky jsou zásadní pro řešení stanovených námětů. Cílem práce je zanalyzovat problematiku členství v bytovém družstvu s ohledem na judikaturu a praxi v oblasti spravování bytových družstev.
Klíčová slova: společenství vlastníků jednotek; bytové družstvo; společné jmění manželů; práva a povinnosti; společné členství manželů; členský podíl
Název práce: Membership in Housing Cooperatives and Issues Surrounding It
Autor(ka) práce: Přibylová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žák, Květoslav
Oponenti práce: Vondrášek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis is membership in housing cooperatives. At the beginning, the author gives an overview of housing cooperatives' history. The work is then focused on the precise definition of the fundamental concepts of housing cooperatives. Other topics include: joint membership of spouses, settlement of joint ownership of spouses following dissolution of joint membership, close relationship between the performance of the authority of the statutory body and the the housing cooperatives' membership, and settlement of housing cooperatives' membership as a part of inheritance proceedings. The decisions of the Supreme Court are essential to address the identified topics. The objective of the thesis is to analyze the issue of membership in housing cooperatives in the context of the case law and practice in the management of housing cooperatives.
Klíčová slova: rights and obligations; joint membership of spouses; member share; joint ownership of spouses; housing cooperative; association of unit owners

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: